Search
Close this search box.

byggställningar

Om företaget

Elias & Son skapar den önskade byggställningen för ditt byggprojekt i. Byggställningar spelar en mycket viktig roll i den moderna byggbranschen. En byggställning tjänar byggnadsarbetarnas säkerhet från kraschen och skyddet av de tillfälliga förbipasserande från fallande föremål eller byggmaterial. Dessutom kan byggställningar från Elias & Son också skapa tak väderskydd om det behövs. Om företaget Företaget har många års erfarenhet inom byggställningar. Det som började 1990 i Stokcholm med bara tre anställda och 15 000 kvadratmeter byggnadsställningar växte under åren till 250 000 kvadratmeter och 50 byggnadsställningar. Ett 30-tal fordon finns tillgängliga för att leverera materialet till kunder från industri eller konstruktion i Stockholm. Varje byggställningar är individuellt anpassade till platsen och kundens specifikationer. Högkvalitativa stålrörramar och rör i många olika storlekar finns tillgängliga för varje byggnadsställning. Dessutom finns det skyddsnät och många andra material som behövs under konstruktion. Oavsett om du rullar byggnadsställningar, fasadställningar, byggnadsställningar under broar eller på torn, har Elias & Son rätt byggnadsställningar för alla ändamål. Information om arbetsställningar i byggställningar Byggställningar är en tillfällig hjälpstruktur av stål, aluminium och trä. De fungerar som en skyddsanordning och arbetsplattform och byggställningarnas delar kan användas om och om igen. De måste vara tillräckligt stabila för att bära byggnadsarbetarna när de putsar fasaden eller arbetar på rännstenen, liksom verktyg och byggmaterial. En byggnadsställning eller skyddande byggnadsställningar tjänar till att skydda arbetare och byggnadsställningar från kraschen och personerna nedan från skador som orsakats av fallande föremål. En takfångande byggnadsställning är också avsedd att skydda arbetarna från ett djupt fall och utföra samma funktioner som den skyddande byggnadsställningen. Varje byggnadsställning från Elias & Son har stor erfarenhet av att bygga en byggnadsställning och arbetar med största omsorg i Stockholm. Väderskydd i Stockholm . Tak för väderskydd används överallt där ett tak behövs så snabbt som möjligt under en viss tid. Detta kan till exempel vara fallet efter stormskador eller till följd av brandskador. Prioriteringen är att begränsa skadorna för att skydda byggnaden från vädereffekterna. Väderskydd behövs också för etapper eller för byggnadsarbeten som sträcker sig genom vintern eller perioder med dåligt väder. Byggnadsställningar av företaget Abraham skapa inte bara byggnadsställningar eller byggnadsställningar men också tak väderskydd. Så att byggnadsarbetet kan fortsätta under i fred och skyddas från vädret. Med hjälp av väderskyddstaken uppförda av byggnadsställningar sparar du tid och pengar och undviker därmed längre väntetider tills vädret i Stockholm förbättras igen. Byggställningar ser till att arbetare och byggmaterial når taket Ju högre en byggnad är, desto större logistiska insatser för att föra material på byggnadsställningar till toppen i byggnadsställningar i Stockholm. Eftersom en byggnadsställning kan nå en betydande höjd, är en passagerarhiss ibland användbar förutom en godshiss. Annars kommer byggnadsarbetarna senare att behöva klättra tafatt på byggnadsställningar från golv till tak. Lasthissar lönar sig även på lägre höjder, eftersom de är en stor lättnad för byggnadsarbetare. Utan dessa skulle materialet för byggnadsställningar av de övre våningarna och väderskyddstak på byggnadsställningar vara svårt att komma till platsen. Elias & Son ger rätt frakthiss eller passagerarhiss för ditt byggprojekt. Låt oss presentera oss

Läs mer »