Search
Close this search box.
Rörinspektion även i det inhemska avloppsnätet

Date

Stockholms avloppskanaler kontrolleras för närvarande på av komundens vägnar för att avgöra om det finns någon skada på rörnätet i undervattensvärlden.
Till detta så används högteknologiska avloppskameror.

Kanalerna rengörs med en högtrycksvattenstråle. Undersökningen utförs sedan med en speciell rörkamera. Eventuella skador på det kommunala avloppsnätet bör identifieras. Sådana rörbrister kan båda tillåta avloppsvatten att fly ut i grundvattnet eller grundvatten för att komma in i avloppsnätverket. Inget av alternativen är tillåtna enligt de nya statliga avloppslagarna. Det som nu utförs i det kommunala avloppsnätet finns också för alla avloppsanläggningar på privat mark. Ägarna måste tillhandahålla bevis senast 2017, där ett företag som är certifierat för detta arbete bekräftar och dokumenterar i detalj hur det är med rörnätet. Om det finns skador på avloppssystemet krävs då underhållsarbete.
Den fastställda tidsfristen för utredningen i vattenskyddsområden hade redan gått ut, men statsregeringen utfärdade endast en rekommendation för åtgärder i juni i år för att genomföra det krävda arbetet ändå. De kommunala avloppsföretagen, liksom Stockholms rörsinspektioner, var skyldiga att informera ägarna om sina skyldigheter.

”Vi skrev till 60 hushåll i Stockholms vattenvårdsområde och bad dem att vidta lämpliga åtgärder senast den 21 mars 2021. Eftersom företaget som formellt erbjuder utredning av det kommunala nätverket på ön har vi skickat våra kontaktuppgifter till mottagaren med bilagan. Naturligtvis kan alla andra certifierade företag också få i uppdrag att utföra de nödvändiga undersökningarna, förklarar Sven Stensson från ett utskott inom ämnet. ”Alla ägare som ännu inte har kontaktats bör inte förstyva upp till 2019 års sista dag. Den som redan har gjort sin undersökning behöver inte göra nästa undersökning förrän 2037. Vid granskningen av de viktigaste vattenkanalerna inspekterades också de utgående husanslutningarna. I vissa fall var det redan tydligt med kraftig inväxt av rötter eller installationsfel och skador, vilket allvarligt hindrade en ostörd dränering av avloppsvattnet. ”
Som Sven Stensson bekräftade, hade Rörinspektioner från Stockholm gått med på att skicka en anställd till kunderna i januari, som vill informera alla intresserade om processerna i ett informationshändelse och sedan registrera omständigheterna på platsen för att förbereda ett erbjudande. ”Ägarna ville naturligtvis ha en översikt över kostnaderna när de ringde. På grund av de mycket olika omständigheterna är detta emellertid inte allmänt möjligt. Många kunde inte heller ge tydlig information om sitt avloppsnät. Du bör därför använda tiden fram till januari och, om möjligt, leta efter eller skaffa lager ritningar. Vi vill definitivt inte att företag ska komma till kunder där det luktar stora affärer och i slutändan så vill vi bara ta bort kunderna eftersom vårat mål är att de inte ska behöva oss längre. Sådana charlataner har blivit allt mer ovanligt på fastlandet, ”säger en rörinspektion.

Mer
Bloggar