Search
Close this search box.
Få tryckta visitkort

Date

Innan du kunde skriva ut visitkort, gjorde gravyrerna dessa kort för medlemmar i överklass. Etiketten föreskrev att ett ”besök” hos en annan medlem av överklassen skulle ges ett sådant kort till tjänaren vid ankomst så att en besökare kunde tillkännages. Numera tillverkas visitkort mestadels i kreditkortsstorlek (8 x 4,5 cm) i professionella skrivare.
Tryckerier i Göteborg hjälper dig gärna gällande alla frågor som rör tryckning av visitkort. Du kan besöka dem personligen i Göteborg eller kontakta dem du online. De hjälper dig gärna med praktiska problem som att konvertera digitala data till utskrivbara format. Om inte är säker på den exakta designen av ditt visitkort kan du kontakta dem när som helst. De har många jämförande värden från vårt dagliga arbete och överlämnar gärna praktiska trick och tricks till kunder vid behov.

Skriva ut visitkort: huvudelementen
När visitkort skrivs ut används vissa informationselement nästan alltid. Det finns bara små skillnader beroende på om ett visitkort beställs av en person eller ett företag för anställda:
– Namnet
– Kontaktuppgifterna
– Den professionella positionen
Visitkort från företag integrerar vanligtvis fortfarande företagsnamnet, företagets logotyp och företagets adress i designen. (Om du som företagets anställd vill ha tryckta visitkort för ditt eget arbete måste du ha godkänt användningen av ord- och figurmärken.) Rådfråga något av alla tryckerier i Stockholm om du känner dig osäker.

Sist men inte minst: baksidan av visitkortet
Baksidan av ett visitkort erbjuder gott om utrymme för anpassning. För personer som arbetar internationellt används baksidan ofta för en engelskspråkig version av visitkortet. Ett annat alternativ är visning av bilder eller vägbeskrivningar. Reklamslogan skrivs också ofta på baksidan av ett visitkort.
Du kan använda råd från våra erfarna medarbetare för att designa ditt visitkort när som helst. Från vår dagliga arbetspraxis kan de ge dig tips om vad du kan göra när du skriver ut visitkort.

Underlag för visitkort och efterbehandling av tryck
De flesta visitkort är tryckta på kartong med en tjocklek av 300 – 450 g / m3. De som vill stå ut lite kan medvetet avvika från denna mainstream. Då kanske mottagarna av visitkorten får en speciell känsla.
I princip finns alla former för efterbehandling av tryck också tillgängliga för utskrift av visitkort. Till exempel ökar efterfrågan på högkvalitativa visitkort med prägling eller lättnadstryck. Lackering och laminering är inte heller några problem och de kan naturligtvis avsluta dina visitkort med prägling och effektfolie. Visitkort med folie- eller färgskärning på pappers kanterna är särskilt efterfrågade.

Fina visitkort och etiketter
Den som har tryckt ett ädelt visitkort kan naturligtvis använda det enligt den sofistikerade etiketten. Billiga utskrifter och dåligt papper tas i allmänhet inte väl emot. Även handskrivna korrigeringar på visitkort uppskattas vanligtvis inte och lämnar ett dåligt intryck. Så att visitkort från den professionella miljön inte blir smutsiga, har det blivit fastställt att du samlar in både dina egna och tredje parts visitkort i ett speciellt utformat fodral.
Vid tidpunkten för överlämnande av ett visitkort har en hierarkisk sekvens överenskommits: den äldre eller äldre personen överlämnar kortet till den yngre eller lägre. Om du vill överlämna ditt visitkort med absolut perfektion kan du göra det med båda händerna. Vid överlämnande av visitkort måste man se till att kortets orientering gör det möjligt för mottagaren att läsa kortet när han får det. Av artighet tar mottagaren å andra sidan ett ögonblick att läsa visitkortet innan han försiktigt förvarar det i ett fall. Den yngre personen returnerar sedan gesten. Ett absolut ingenting för alla inblandade är att sätta ett visitkort i bakfickan.

Mer
Bloggar