Search
Close this search box.
Allt om poolklor: intressanta fakta och tips om användning av kemikalien

Date

Speciellt under de varma sommarmånaderna kämpar många poolägare med grumligt, mjölkigt eller grönt vatten och ökad algtillväxt på poolväggarna och golven. I sådana fall av svårigheter är det ofta bara en sak kvar att göra: klorering. Läs hur man gör detta och vad mer finns att veta om klor, ta dig an en värld av spakemi.

Klor i poolvatten

Under många år har klor etablerat sig som ett desinfektionsmedel för poolvatten över hela världen. Anledningarna till detta är att klor är relativt billigt, enkelt att använda och extremt pålitligt.

När man mäter klorkoncentrationen i poolvatten måste man skilja mellan fritt, bundet och totalt klor.

1. Fritt klor kan förstås som ”färskt”, eftersom det är omedelbart tillgängligt för desinfektionseffekten och, även i högre koncentrationer, knappast kan uppfattas av vår luktsans.
2. Kombinerat klor ”förbrukas” eftersom det fortfarande finns i vattnet efter desinfektion och bildar kemiska föreningar där, särskilt med urea. Dessa så kallade kloraminer är också orsaken till den typiska simbassängens lukt och irriterar de mänskliga slemhinnorna, vilket leder till rodnade ögon. En pool som luktar klor är därför inte ett tecken på god vattenkvalitet. Bundet klor bryts inte ner i vattnet av sig själv utan måste oxideras och avlägsnas genom chockklor.
3. Totalt klor är summan av de två första nämnda formerna.

Hur högt bör innehållet av ”fritt” klor vara i vattnet?

Medelhalten av ”fritt” klor i privata simbassänger är mellan 0,4 och 1,1 mg per liter. Vid högre temperaturer eller när badet används mycket bör innehållet ökas till 0,6 till 1,3.

Vad är chockklorering och när används det?

En chock eller chockklorering är den riktade och kortsiktiga överdosen av ”fritt” klor för att utsätta vattnet för en grundlig rengöring efter en ny fyllning, för att effektivt bekämpa alger, för att döda mikroorganismer, bakterier, svampar etc. som förorena poolvattnet eller ta bort ovanstående kloraminer.

Eftersom överdosering endast krävs eller önskas tillfälligt, bör du se till att du endast använder snabbt lösligt klor vid klorering. Å ena sidan säkerställer detta att ”chocktillståndet” också uppnås genom snabb upplösning. Å andra sidan bryts snabbt klor ner redan 3 till 4 dagar efter tillsatsen, så att badet kan ske normalt igen.

Hur ska man chockklorera

Först och främst kontrolleras pH och justeras vid behov till 7,5. Först då utförs chockkloreringen. I vår senaste artikel pH-värdet – definition och konsekvenser av felaktigt inställda värden hittar du mer information om detta värde.

25 g snabbt klor krävs per m³ vatten. Det enklaste sättet att lägga till det är att använda snabbt klor i form av små tabletter. Dessa har redan den erforderliga mängden på 25 g och placeras helt enkelt i skumkorgen. Alternativt kan naturligtvis klor S också användas i pulver- eller granulatform. Det är dock nödvändigt att lösa upp kemikalien i förväg i en hink med ljummet vatten och sedan hälla den i poolen medan cirkulationen är igång.

Efter tillsats av snabbt klor ska filtersystemet vara i kontinuerlig drift i 2 dygn för att distribuera medlet i poolen. Om möjligt eller tillgängligt kan systemventilen också ställas in på ”Cirkulera” i början. I detta läge leds det sugade vattnet – utan att rinna genom filterbehållaren – direkt tillbaka till poolen. Detta kommer att fördela klor ännu bättre.

Slutligen tillsätts flockningsmedel i poolen för klart vatten för att binda små suspenderade partiklar och göra dem filtrerbara för sandfiltersystemet. Tillsats av alger frånstötande medel rekommenderas också som en förebyggande åtgärd.

Innan du går tillbaka till poolen bör du kontrollera klorvärdet igen. Om detta är tillbaka i det normala intervallet, står inget i vägen för badglädjen. Om det däremot fortfarande är betydligt högre än det normala värdet, bör du – med känslig hud – låta lite mer tid passera.

Mer
Bloggar